Monday, October 18, 2010

?nh g?kh?a th?gh?hoa c?c ??p

Cùng ngắm ảnh gái khỏa thân với sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật body-painting (vẽ trên cơ thể người) và trí tưởng tượng tuyệt vời, người nghệ sĩ đã tạo ra những bông hoa đẹp lung linh và vô cùng sinh động từ những cô gái “nuy”.

6b01d92bdd8eb6ed61902a566c45b5a8 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

85a45c1a684f2d419a26767f2ea4fd8d Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

fc9d71c42ebc0666c15fddb08357cf61 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

22c1ce6ce71ba7b87bbc3244d26c81a3 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

21d1e553e78eab968117b6ffcc4e6d3b Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

9f4c90b2e6e792f8b79684576c91016e Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

575b9ef4695d25d1d34e7afe4e2b8fc6 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

37f43913fdbd529926bfb1d4d206bac3 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

8093675ee2b3bf75bf919273d124f2e7 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

eda47332a4d8d337bf474009ffdda950 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

6f69ca12c3a7bad72e7ee9d00c6655d9 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

c1ca361475953d53bba02b50a1fffc54 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

814cf0d9ecf71ceb572d391b1ee0b208 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

b9352a24a743f062e403fd5f4db97b48 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

cdf08e616871e77d79ee1319079babba Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

71021422d1b569bc7d4585ecb3633368 Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp

f7af0cd129c66d62d26e73f7c299f6af Ảnh gái khỏa thân ghép hoa cực đẹp


Nguồn: http://ping.fm/tSPME

No comments:

Post a Comment